Informácie o výrobcovi

Výrobcovia

Reklama

domains

AQMs 300-ohrievač pre jazierka 300W

    Pozor
  • Výrobca: Aquael

73.28€

Pridať do košíku:

Určenie: Ohrievač AQMS-150/300, ktorý ste si zakúpili, je určený pre použitie v záhradných jazierkach v zimnom období, keď teplota okolia klesne pod 0oC. Úlohou zariadenia je, aby hladina vody nezamrzla v priestore pod plavákom, vďaka čomu je možné ryby prikrmovať a prevzdušňovať vo­du.

Podmienky bezpečnej prevádzky: Ohrievač je zhotovený zhodne so všetkými aktuálne platnými bezpečnostnými normami. Je vyrobený z nerezovej ocele vysokej kvality. Ohrievač je možné napájať iba z elektrickej siete s odpovedajúcim napätím. Ohrievač sa nesmie zapínať mimo vody. Nesmie sa používať poškodený ohrievač alebo ohrievač s poškodeným káblom. Kábel sa nesmie vymieňať ani opravovať.. V prípade poškodenia kábla je potrebné ohrievač vymeniť.
POZOR: Pred vložením ruky do vody je nutné odpojiť z elektrickej siete všetky zariadenia nachádzajúce sa vo vode. Po vytiahnutí ohrievača z cirkulačného krytu sa odporúča ostražitosť, pretože ešte niekoľko minút môže byť ohrievač horúci.

Inštalácia: Ohrievač je vodotesný a vybavený tepelnou ochranou. Aby mohol správne fungovať podľa navrhnutej zásady pôsobenia, je potrebné celý komplet pripraviť podľa obrázku. Treba dať pozor, aby otvory v cirkulačnom kryte boli uložené v osi s otvormi plaváku. Zabezpečí to správnu cirkuláciu teplej vody, vďaka čomu voda nachádzajúca sa v otvoroch plaváka a okolo neho nebude zamŕzať. Ohrievač sa nesmie zastrkávať do štrku alebo piesku, ani obkladať s rôznymi predmetmi nachádzajúcimi sa v jazierku. Ohrievač sa musí zapájať do elektrickej siete vybavenej ochranným uzemňovacím kolíkom.

Údržba: Ohrievač sa nesmie rozoberať. Konzervácia sa zakladá na rozdelení troch komponentov, s ktorých sa skladá zariadenie ( ohrievač, cirkulačný kryt, plavák ) a ich občasným očistením. Ak sa na ohrievači nachádza vodný kameň, treba ho bezvýhradne odstrániť pomocou prostriedku na odstraňovanie vodného kameňa. Následne je nutné zariadenie dôkladne opláchnuť.

PODMIENKY ZÁRUKY: Výrobca poskytuje záruku po dobu 24 mesiacov od dátumu nákupu. Záruka sa vzťahuje na poškodenia vzniknuté vinou výrobcu t.j. vady materiálu a montážne chyby. Záruka sa netýka poškodení vzniknutých vinou nevhodného zaobchádzania alebo úprav, ktoré previedol kupujúci. Za účelom prevedenia výmeny alebo opravy je potrebné zaslať čerpadlo spolu s vyplneným a potvrdeným záručným listom predajni nákupu alebo priamemu dovozcovi.


Copyright © 2024 AkvaObchod internetova akvaristika. Powered by Discus s.r.o.
Parse Time: 1.139 - Number of Queries: 139 - Query Time: 0.11813052137756