Informácie o výrobcovi

Výrobcovia

Reklama

seachem

JBL Ammonium TestSet NH4

    Dostatok
  • Výrobca: JBL

13.70€

Pridať do košíku:

Použitie:

Test slúži na presné stanovenie a sledovanie koncentrácie amoniaku v sladkovodnom aj morskom akváriu a v záhradnom jazierku v rozsahu 0,25 - 6,0 mg/l (ppm).Vďaka korekčnému meraniu vyvinutému firmou JBL je možné namerať presnú koncentráciu amoniaku aj v ľahko zafarbenej vode, ako napr. výluhom z rašeliny alebo zbytky liečiv.

Prečo merať koncentráciu amoniaku?

Platí pre sladkovodné aj morské akváriá aj pre záhradné jazierka:

Odbúravanie všetkých organických zbytkov v akváriu (zvyšky krmiva a rastlín, exkrementy rýb...) prebieha v nasledujúcom reťazci: bielkoviny – amoniak (čpavok) – dusitany – dusičnany. Tento proces umožňujú určité v akváriu potrebné baktérie. Či tento systém funguje, zistíme meraním jednotlivých stupňov uvedeného reťazca, t. j. amoniaku, dusitanov a dusičnanov. Amoniak a dusitany by niky nemali dosiahnuť koncentráciu 0,2 mg/l (ppm). Pokiaľ sa tak stane, je reťazce odbúravania organických látok niekde narušený. Mnohé liečivá ôžu zničiť užitočné baktérie a spôsobiť tak vzostup koncentrácie amoniaku. Spravidla nie je v dobre založenom akváriu alebo jazierku amoniak v merateľných hodnotách. Dusitany i amoniak sú pre ryby silnými jedmi. V závislosti na pH sa z amonných iont NH4+, ktoré sú normálne pre ryby neškodné, tvorí silno jedovatý amoniak NH3. Preto musíme spolu s meraním amoniaku vždy merať aj hodnotu pH. Jedovatosť jednotlivých koncentrácií NH4 v závislosti na pH zistíme z pripojenej tabuľky (pri 25°C):

-Poškodenia sú možné u citlivých a mladých rýb
-Poškodenia u dospelých rýbťažké poškodenia mladých rýb

-Ťažké poškodenia dospelých rýb, pre mladé ryby smrteľné
-Smrteľné pre všetky ryby

Ako znížiť hodnotu amoniaku?
Okamžitým, ale dočasným riešením je okamžitá výmena 50% objemu vody v nádrži. Nikdy pitom nesmie býť pH hodnota čerstvej vody vyššia než je v akváriu. Dlhodobo je možné vyhnúť sa zvýšenej koncentrácie amoniaku nad prijateľnú hodnotu použitím vhodného biologického filtra, neprekrmovaním rýb, príp. znížením ich počtu v nádrži. Užitočné baktérie je možné do akvária dodať v prípravkoch JBL Denitrol a JBL FilterStart. Veľmi vhodná je aj filtrácia cez JBL AmmoEx.

Do záhradného jazierka dodáme baktérie  v prípravkoch JBL BactoPond a JBL ActivoPond. Pre celkovú koncepciu jazierka je rovnako dôležitý výkonný filter, hnojenie substrátu s rastlinami, prítomnosť časti jazierka s bahennými rastlinami atď.


Copyright © 2021 AkvaObchod internetova akvaristika. Powered by Discus s.r.o.