Informácie o výrobcovi

Výrobcovia

Reklama

seachem

JBL Nitrat TestSet NO3

    Pozor
  • Výrobca: JBL

14.00€

Pridať do košíku:

Testovacia súprava na stanovenie obsahu dusičnanov pre optimálny rast rastlín alebo zistenia možné príčiny rias v sladkej a morskej vode.


     Laboratórne porovnávacie systém pre vyrovnávanie zafarbenie vody: Sklenené kyvety naplňte vodou, do jednej kyvety pridajte činidlo a vložte do držiaka a odčítajte na farebnej stupnici

 

Použitie: V novom sladkovodnom akváriu: 1x týždenne. V novom akváriu s morskou vodou: 1x týždenne. Pri problémoch so zelenými riasami.
Na stránkach JBL v tematickom svete akvária alebo jazierka nájdete podrobné informácie k analýzam vody a riešenie problémov

 

Obsah balenia :

1 test dusitanov na cca 40 meraní, vr. 2 činidiel,

2 sklenených kyviet so skrutkovým uzáverom, striekačkou, odmerkou, komparačním blokom a farebnou stupnicou.

 

 

 

JBL PRO AQUATEST NO3 Špecifikácia :

JBL PRO AQUATEST NO3 je jednoduchý, ľahko uskutočniteľný, ko-lorimetrický test k jednoduchej kontrole obsahu dusičnanov v sladkej a morskej vode a v záhradnom jazierku. Vlastné kompenzačné metódy vypracovanej JBL možno aj v ľahko sfarbené vode, ako napr. Pri filtrácii rašeliny alebo liečbe chorôb, získať presné a spoľahlivé výsledky.

Prečo testovať?

Odbúravanie všetkých organických látok (zvyškov potravín a rastlín, vylučovanie rýb) v akváriu a jazierku prebieha na úrovniach proteíny - amónium - dusitany - dusičnany. Za tento proces sú zodpovedné určité baktérie. Meraním jednotlivých medzistupňov amónium, dusitany a dusičnany možno skontrolovať fungovanie systému. Amoniak a dusitany by sa za normálnych okolností nemali obohacovať, k tomu dochádza len, ak nastala chyba v rovnováhe baktérií. Neustále sa zvyšujúce obsah dusičnanov pri súčasne nízkom až nepreukázateľné obsahu amónia a dusitanov svedčí o dobre fungujúcich baktériách, poukazuje ale zároveň na nedostatočnú rovnováhu medzi rybami (zdroj dusíka) a rastlinami (konzumenti). V záhradných jazierkach často fungujú v silne osadených jazierkach s koi bez substrátu a v dostatočnej bahnitej zóne ako rastlinná čistička. Možný je tiež vplyv hnojivá s obsahom dusičnanov z okolia. Príliš vysoký obsah dusičnanov podporuje nežiaduce rast rias, ak sa vo vode vyskytujú okrem dusičnanov tiež fosfáty. Obsah dusičnanov by preto nemal prekročiť 30 mg / l v sladkej vode a 20 mg / l v morskej vode.

V záhradnom jazierku by nemal obsah dusičnanový prekročiť 5 mg / l, v ideálnom prípade by nemal byť vôbec merateľný.

V akváriách s vysokým počtom rastlín a malým množstvom malých rýb môže nastať opak: Dusičnanov môže byť nedostatok a rostlinám je potom nutné ich pre ich optimálny rast dodávať. K tomu dochádza predovšetkým u aquascapingu.

 

Postup:

1. Obe skúmavky niekoľkokrát opláchnite v testovanej vode.

2. Priloženou striekačkou naplňte obe skúmavky 10 ml testovanej vody.

3. Pridajte do jednej z obidvoch skúmaviek 1 veľkú odmerku (široký koniec priloženej obojstranné odmerky) činidlo 1 a následne 6 kvapiek činidla 2.

Skúmavku uzavrite a silno pretrepte, kým nezostanú len zvyšky šedého prášku.

Nechajte 10 minút stáť až do úplného zbarvení.

4. Obe skúmavky postavte do šedého stojanu : Skúmavku s pridaným činidlom na hladký koniec komparačního bloku, skúmavku s neupravenou testovanou vodou (slepý vzorka) na koniec s drážkou.

5. Komparačný blok s oboma skúmavkami postavte na farebnicu tak, aby drážka smerovala k hodnotám a posúvajte na farebnú stupnicu , pokiaľ nebude farba vzorky s činidlom čo najpresnejšie zodpovedať farbe pod slepým vzorkou.

6. Odčítajte obsah dusičnanov v drážke komparátoru.

 

Korekcie odchýlok hodnôt:

 

Príliš nízke: Pridanie hnojivá s obsahom dusíka zo série JBL ProScape.

Príliš vysoká: Pravidelná výmena časti vody a filtrácie sa špeciálnemu filtračnými materiálmi znižujúcimi dusičnanmi.

Prípadne zvýšiť vysadenie rastlín alebo znížiť počet rýb.

U jazierok dbajte na dostačujúci substrát pre rastliny.


Copyright © 2021 AkvaObchod internetova akvaristika. Powered by Discus s.r.o.