Informácie o výrobcovi

Výrobcovia

Reklama

seachem

OXYBOOST APR-300 PLUS vzd.motorček 50-300 L/h, 3W

    Pozor
  • Výrobca: Aquael

14.23€

Pridať do košíku:

Návod na obsluhu
Akváriové vzduchovacie motorčeky AP-100 sú strojčeky slúžiace
na dokysličovanie vody v akváriu do obsahu 100 l. Pumpy môžu
pracovať spolu s inými prístrojmi, napr. Filtrami. Pri výbere
vhodného vzduchového strojčeka (okrem obsahu akvária), je
treba zvážiť rôzne iné faktory, napr.:

  • počet a druhy rýb v akváriu,
  • klimatické podmienky

    Podmienky bežného používania

Vzduchové motorčeky AP-100 sú vyrobené podľa aktuálne
platných bezpečnostných noriem. Prístroj je možné dať do
prevádzky iba zapojením do siete, ktorá má rovnaké parametre
( napätie a frekvencia ), ako sú uvedené na spodnej časti
prístroja. Pred každým úkonom, ktorý sa vzťahuje k vzduchovému
motorčeku a pred vložením ruky do vody-montáž, čistenie,
konzervácia- je potrebné pumpu a ostatné elektrické prístroje,
ktoré sa nachádzajú v akváriu odpojiť zo siete. Je zakázané
inštalovať strojček, ktorý má mechanické poškodenie, napr.
prasknutie alebo poškodený privádzací kábel. Je tiež zakázané
privádzací kábel meniť a opravovať ako aj inštalovať na ňom
akékoľvek vypínače. Pri poškodení prívodového kábla je treba
vymeniť celý prístroj. Vzduchovací motorček je možné používať
iba v miestnostiach. Prístroj by mal byť neustále suchý, v prípade
namočenia je ho treba ihneď odpojiť zo siete. Umiestnenie
prístroja pod hladinu vody v nádrži môže spôsobiť (po jeho
vypnutí, alebo pri výpadku prúdu) jeho celkové zaliatie vodou
z akvária cez vzduchovaciu hadičku. Toto môže spôsobiť
poranenie elektrickým prúdom. Preto je potrebné umiestniť
strojček nad hladinu vody v akváriu a zabezpečiť ho pred
vpadnutím do vody !


Copyright © 2021 AkvaObchod internetova akvaristika. Powered by Discus s.r.o.