Informácie o výrobcovi

Výrobcovia

Reklama

domains

PFN 10000 ECO 9000 L/h, 5,5m, 69W

    Pozor
  • Výrobca: Aquael

121.14€

Pridať do košíku:

Náhradné diely: 1. kryt filtra 2. filter 3. upevňovací prsteň 4. kryt prívodu 5. tesnenie 6. podstavec 7. teleso motora 8. tesnenie 9. prípojka10. rotor 11. podložka 12. oska 13. hrubá podložka 14. puzdro osky 10C. rotor kompletný 15. rozdeľovací ventil 16. teleskopická rúrka 17. rozprašujúca koncovka 18. hlavica hríbová (doplnková) 19.KR-MAX – fontánová tryska
 

Technické údaje: PFN 7500 PFN 10000  
Napätie: 230 V 230 V  
Frekvencia: 50 Hz 50 Hz  
Príkon: 150 W 160 W  
Max. výkon 7000 L/h 9000 L/h  
Max. výtlak 4 m 4,5 m  
Max. ponor 3 m 3 m  


Určenie a vlastnosti: Fontánové čerpadlo PFN 7500 a PFN 10000 je určené na čerpanie a filtrovanie vody vo fontánach, kaskádach, záhradných jazierkach. Môže byť taktiež úspešne použité v iných podmienkach napr. záhradníctve, domácom hospodárstve, odchovni rýb … Celé čerpadlo je odolné voči morskej vode. Je skonštruované tak, aby bola účinné v prevádzke a jednoduché v obsluhe. Keramická oska a ložiska rotora prakticky nepodliehajú opotrebeniu a zabezpečujú dlhú životnosť čerpadla. Čerpadlo je celoponorné, ale môže byť zapojené aj mimo nádrže. V prípade nenormálnych podmienok pre užívanie ( napr. zablokovaný rotor z dôvodu znečistenia, upchatý prívod alebo vývod ako aj práca na sucho) je v čerpadle zabudovaná tepelná poistka, ktorá odpojí zariadenie od elektrickej siete po dobu vychladnutia. Zapojenie sa uskutoční automaticky.
Podmienky bezpečnej prevádzky: Čerpadlo PFN 7500 i PFN 10000 je skonštruované podľa všetkých aktuálne platných bezpečnostných predpisov. Do elektrickej siete ho môžeme zapájať len v tom prípade, že táto má uzemňovací kolík. Okrem toho elektrická sieť musí byť opatrená bezpečnostným ističom s maximálnou hodnotou 30mA. Pri každej manipulácii s čerpadlom je nutné ho odpojiť zo siete. V bazénoch môžeme čerpadlo používať iba vtedy, ak sa nikto nenachádza vo vode. Nesmie sa inštalovať čerpadlo, ktoré je mechanicky poškodené napr. má prasknuté teleso alebo poškodenú prívodnú šnúru. V žiadnom prípade sa nesmie na prívodnú šnúru montovať- inštalovať vypínač. Pri poškodení telesa alebo prívodnej šnúry je čerpadlo nefunkčné a je potrebné ho zahodiť. Čerpadlo môžeme používať iba vo vode o teplote max. 35C. Čerpadlo PFN 7500 i PFN 10000 sa nesmie používať na čerpanie ľahko zápalných tekutín ako aj potravinárskych tekutín.
Montáž a spustenie do prevádzky: Čerpadlo môžeme celé ponoriť na dno nádrže ( obr. 3) alebo postaviť vedľa nádrže (obr. 4). Maximálna hĺbka ponorenia čerpadla je 3m. Podstavec (6) môže stáť bezprostredne na dne alebo ho môžeme upevniť skrutkami na väčšiu stabilnejšiu podložku. Čerpadlo nemôže stáť bezprostredne na dne nádrže vtedy, ak je dno znečistené. Nepoužívať čerpadlo bez filtra! Do vývodu čerpadla – po naskrutkovaní prípojky (9) a založení tesnenia (8) – môžeme pripojiť odpovedajúcu hadicu alebo tvoriac fontánu založiť rúrku (16) spolu s nasadenou rozprašujúcou koncovkou (17). Ak chceme mať súčasne fontánu a časť vody filtrovať, alebo vytvárať kaskádu, použijeme rozdeľovací ventil (15), ktorý naskrutkujeme namiesto prípojky (9). Otáčaním otočného regulátora ventilu regulujeme proporcie prietoku medzi týmito dvoma výtokmi. Otočný podstavec (6) umožňuje výhodné upevnenie čerpadla v štyroch polohách po 90 ako aj jednoduchú demontáž čerpadla z podstavca. V prípade postavenia čerpadla vedľa nádrže (obr. 4) je potrebné odpojiť kryt filtra (1) a filter (2) a do závitu krytu prívodu (4) naskrutkovať prípojku (9) s tesnením (8). Čerpadlo nie je samonasávacie, preto ho musíme umiestniť pod minimálnu hladinu vody a pred spustením naplniť nasávaciu aj výtokovú hadicu vodou. Je potrebné zabezpečiť, aby sa do prívodu čerpadla nedostali nečistoty napr. ryby, ktoré by mohli upchať prívod prípadne poškodiť rotor. Pri použití čerpadla vo vode, ako aj mimo vody je potrebné dbať na to, aby čerpadlo nepracovalo na sucho bez vody!
Pre rozšírenie možností fontány doporučujeme dokúpiť – ako doplnkové vybavenie – hlavicu KR-MAX, ktorá dáva fontáne tvar hríba. Otáčaním dýzy je možné regulovať rozmer hríbu.
Výmena filtra a údržba: Najčastejšia príčina zníženia výkonu čerpadla je špinavý filter (2), ktorý je potrebné pravidelne prepláchnuť po demontáži krytu filtra (1). Častosť preplachovania filtra záleží od stupňa znečistenia vody a je potrebné to urobiť vždy pri znížení výkonu čerpadla. Za účelom zabezpečenia dlhodobého, in­tenzívneho a biologického filtrovania doporučujeme dokúpiť filter do jazierok typu AQUAEL-maxi, supermaxi alebo DEKOR, ktoré veľmi vhodne dopĺňajú čerpadla typu PFN 7500 i PFN 10000.
Čerpadlo je poháňané vodotesným synchronizovaným motorom, ktorý nemá veľké požiadavky na údržbu. Raz za niekoľko týždňov, alebo keď prepláchnutie filtra neupraví výkon čerpadla, prípadne keď sa čerpadlo zasekáva a po vypnutí zle štartuje je potrebné vyčistiť komoru rotora. Za tým účelom je potrebné: odobrať kryt filtra (1) spolu s filtrom (2). Potom postupne odskrutkovať upevňovací prsteň (3) odobrať kryt prívodu (4) a vybrať rotor (10). Chceme Vás upozorniť na to, že v strede rotora sa nachádza silný magnet, preto postupujte pri vyťahovaní, odkladaní a spätnom zakladaní veľmi opatrne. Pri čistení treba vybrať aj osku (12) a puzdro osky (14). Následne opatrne vyčistite rotor (10), kryt prívodu (4) a tesnenie (5), komoru rotora spolu s puzdrom rotora v telese (7) a následne spätne zložiť čerpadlo. Pri skladaní sa doporučuje postupovať nasledujúcim spôsobom umožňujúcim výhodné a jednoduché zloženie:
na jeden koniec osky založiť puzdro osky (14) a vložiť na svoje miesto v telese motora (7)
naložiť tenkú keramickú podložku (11) na osku s výstupkami smerujúcimi nadol ( iba u PFN 1000 )
držiac pevne rotor, opatrne ho vpustíme na osku ( POZOR! Motor vťahuje magnet do stredu veľkou silou) nerozbijúc podložku (11) – (použitú iba u PFN 10000)
naložiť hrubú keramickú podložku (13) na osku s výstupkami smerujúcimi nahor (iba u PFN 10000)
založiť na kryt prívodu (4) očistené tesnenie (5)
druhé puzdro osky (14) vložiť do stredného otvoru krytu prívodu (4) a tak založiť kryt na svoje miesto nasmerujúc druhý koniec osky do puzdra
zabezpečiť upevňovacím prsteňom (3)
založiť kryt filtra (1) spolu s filtrom (2)
Rotor sa musí otáčať ľahko bez odporu!

PODMIENKY ZÁRUKY: Výrobca poskytuje záruku po dobu 24 mesiacov od dátumu nákupu. Záruka sa vzťahuje na poškodenia vzniknuté vinou výrobcu t.j. vady materiálu a montážne chyby. Záruka sa netýka poškodení vzniknutých vinou nevhodného zaobchádzania alebo úprav, ktoré previedol kupujúci. Za účelom prevedenia výmeny alebo opravy je potrebné zaslať čerpadlo spolu s vyplneným a potvrdeným záručným listom predajni nákupu alebo priamemu dovozcovi.
PODMIENKOU uznania záruky je zhodnosť dátumu výroby vyrazenom na telese motora s dátumom zapísaným v originálnom záručnom liste!!

 


Copyright © 2023 AkvaObchod internetova akvaristika. Powered by Discus s.r.o.