Informácie o výrobcovi

Výrobcovia

Reklama

domains

PFN 6000 ECO 6000 L/h, 3,5m, 29W

    Pozor
  • Výrobca: Aquael

108.16€

Pridať do košíku:

Náhradné diely: 1-kryt filtračnej vložky, 2-filtračna vložka, 3-upevňovací prsteň, 4-otočný regulátor, 5-kryt prívodu, 6-tesnenie, 7-prípojka, 8-telo motora, 9-podstavec, 10-kompletný rotor, 15-rozprašovacia koncovka, 16-teleskopická rúrka
Technické parametre:

 

  PFN 3500 PFN 5500  
Napätie 230 V 230 V  
Frekvencia 50 Hz 50 Hz  
Príkon 42W 68 W  
Max. výkon 3300 L/h 5500 L/h  
Max. výtlak 250 cm 300 cm  
Max. hĺbka ponorenia 300 cm 300 cm  
Vnútorné závity na prívode a vývode G 3“ G 3“  


Určenie a vlastnosti: Fontánové čerpadla PFN 1500, PFN 2500, PFN 3500, PFN 5500 sú určené na čerpanie a filtrovanie vody vo fontánach, kaskádach, jazierkach, záhradných rybníkoch a domových bazénoch. Sú odolné voči morskej vode. Boli skonštruované s ohľadom na dlhú životnosť a ľahkú obsluhu.

Podmienky bezpečnej prevádzky: Čerpadlá v sérii PFN sú zhotovené zhodne so všetkými aktuálne platnými bezpečnostnými normami. Do elektrickej siete ich môžeme zapojiť len vtedy, keď zásuvka má ochranný kolík a nachádza sa na suchom mieste. Doporučuje sa nainštalovať istič o sile 30mA. Pred každou manipuláciou s čerpadlom (montáž, čistenie) sa musí bezpodmienečne vytiahnuť zástrčka zo siete! Čerpadlo môžeme používať v bazénoch len pod podmienkou, že nikto nie je vo vode. Nesmie sa inštalovať čerpadlo ktoré má mechanické poškodenie napr. puknuté telo motora alebo izoláciu prívodného kábla. Prívodný kábel sa nesmie meniť ani opravovať a nesmie sa na neho inštalovať vypínač. V prípade poškodenia kábla sa musí vymeniť celé čerpadlo. Čerpadlá PFN môžeme používať na čerpanie vody o teplote do 35C. Nesmú sa používať na čerpanie ľahko zápalných a potravinárskych tekutín. Čerpadlo musí byť stále celé ponorené a nesmie pracovať bez vody.

Montáž a prevádzka: Čerpadlo je potrebné uložiť na dne nádrže s dodržaním max. hĺbky uvedenej v tabuľke. Podstavec (9) môže stáť bezprostredne na dne alebo ho môžeme pomocou skrutiek upevniť na väčšiu stabilnejšiu podložku. Čerpadlo nesmie stáť bezprostredne na dne nádrže v prípade že je zamútené. Nepoužívajte čerpadlo bez filtra! Na vývod čerpadla po naskrutkovaní prípojky (7) môžeme nasunúť odpovedajúcu hadicu alebo teleskopickú rúrku (16) spolu s rozprašovacou koncovkou (15). Podstavec (9) umožňuje výhodné upevnenie čerpadla v štyroch smeroch po 90 ako aj ľahkú demontáž čerpadla. Výkon čerpadla môžeme regulovať pomocou otočného regulátora (4) v širokom rozsahu. Teleskopická rúrka (16) umožňuje nastavenie výšky rozprašovacej koncovky (15). Časť vody môžeme odviesť pomocou bočného vývodu na teleskopickej rúrke (16) za účelom napojenia kaskády alebo filtra. Bočný vývod môžeme otvárať alebo zatvárať otáčaním vnútornej rúrky teleskopu (16) pod podmienkou , že vnútorná rúrka teleskopu nie je celkom zasunutá. Skrutkovaním hornej časti rozprašovacej koncovky (15) môžeme meniť efekt fontány.
K čerpadlám je možnosť dokúpiť – zostavu fontánových hlavíc KR-3 na vytváranie rôznych efektov
prípojku (7) umožňujúcu pripojenie hadice na prívod čerpadla

Výmena filtračnej vložky a údržba: Najčastejšia príčina zníženia výkonu čerpadla je špinavá filtračná vložka (2), ktorú je potrebné prepláchnuť pričom predtým musíme odpojiť kryt filtračnej vložky. Častosť preplachovania filtračnej vložky záleží od stupňa znečistenia vody. Za účelom zabezpečenia dlhotrvajúceho filtrovania doporučujeme dokúpiť filter AQUAEL MAXI alebo DEKOR.
Čerpadlo je poháňané vodotesným synchronizovaným motorom, ktorý nemá veľké požiadavky na údržbu. Raz za niekoľko týždňov alebo ak výkon čerpadla je znížený aj po vyčistení filtračnej vložky je potrebné prečistiť komoru rotora. Za tým účelom je potrebné odobrať kryt filtračnej vložky (1) spolu z vložkou (2) odkrútiť upevňovací prsteň (3) a odobrať otočný regulátor (4). Následne odobrať kryt prívodu (5) pričom si môžeme pomôcť naskrutkovaním prípojky (7) a použiť ju ako úchytku. Potom vyberieme rotor (10) pričom musíme postupovať opatrne, pretože rotor obsahuje silný magnet. Všetky demontované časti spolu s komorou rotora dôkladne vyčistiť a zložiť v opačnom poradí. Po zložení sa rotor musí otáčať ľahko bez odporu.

PODMIENKY ZÁRUKY: Výrobca poskytuje záruku po dobu 24 mesiacov od dátumu nákupu. Záruka sa vzťahuje na poškodenia vzniknuté vinou výrobcu t.j. vady materiálu a montážne chyby. Záruka sa netýka poškodení vzniknutých vinou nevhodného zaobchádzania alebo úprav, ktoré previedol kupujúci. Za účelom prevedenia výmeny alebo opravy je potrebné zaslať čerpadlo spolu s vyplneným a potvrdeným záručným listom predajni nákupu alebo priamemu dovozcovi.
PODMIENKOU uznania záruky je zhodnosť dátumu výroby vyrazenom na telese motora s dátumom zapísaným v záručnom liste!!


Copyright © 2023 AkvaObchod internetova akvaristika. Powered by Discus s.r.o.