Informácie o výrobcovi

Výrobcovia

Reklama

domains

Seachem de Nitrate 2L

    Pozor
  • Výrobca: Seachem

33.00€

Pridať do košíku:

Odstraňuje dusičnany, dusitany, čpavok a nečistoty

Vysoko porézne filtračné médium

Navrhnuté pre anaeróbne baktérie odstraňujúce dusičnany (NO3)

Nehrozí nebezpečenstvo úniku sírovodíka ako u iných produktov

 

Seachem de*Nitrate je bio médium, ktoré je vysoko porézne a svojim tvarom a štruktúrou umožňuje osídlenie anaeróbnymi baktériami, ktoré sú ako jediné schopné odstraňovať dusičnany z vody. V prvých niekoľkých milimetroch granulky dochádza ku klasickej biologickej filtrácii ako v Seachem Matrixe, kedy sa amoniak, dusitany a ostatné nečistoty premieňajú denitrifikačními baktériami na dusičnany. V strede granuliek je potom prostredie vhodné pre anaeróbne baktérie, ktoré dusičnany spotrebúvajú a odstraňujú. De*Nitrate síce dokáže v obmedzenom množstve dusičnanmi pohlcovať aj priamo ako zeolity, ale jeho hlavné funkcie je odstraňovanie dusičnanov biologicky pomocou baktérií.

 

Baktérie dokážu odstraňovať dusičnanmi iba za anaeróbnych podmienok (bez kyslíka). De*Nitrate vytvára pre baktérie presne tieto podmienky vďaka tvaru a štruktúre materiálu, z ktorého je vyrobený. Na rovnakom princípe fungujú aj živé kamene v moriach.

 

Aby bolo dosiahnuté prostredie bez kyslíka, musí byť de*Nitrate umiestnený do miesta, kde je prietok vody maximálne 200 litrov za hodinu. Ak by bol prietok väčší, prestali by baktérie likvidovať dusičnany a začali by odstraňovať len čpavok, dusitany a organické nečistoty rovnako ako Seachem Matrix.

 

Návod:

Umiestnite de*Nitrate do filtra alebo niekam, kde je stály prúd vody. Ten však nesmie prekročiť 200 litrov za hodinu. Ak je prúd väčší, použite radšej Seachem Matrix. Pred použitím z neho opláchnite prach. Po niekoľkých dňoch by mal nasledovať pokles množstva dusičnanov vo vode ideálne až k 4-5 mg/l. Každých 500ml produktu ošetrí 100-200 litrov vody v závislosti od znečistenia vody dusičnanmi. De*Nitratu by malo byť použité aspoň toľko, aby stačil odstraňovať všetky novovzniknuté dusičnany. Ak sú na začiatku prítomné vysoké koncentrácie dusičnanov, mali by sa najskôr výmenami vody zraziť na 20 mg/l.

 

Často kladené otázky

"Koľko dusičnanov de*Nitrate odstráni?"

 

Ak je štartovacie množstvo dusičnanov vo vode okolo 20 mg/l, potom dokáže odporúčaná dávka produktu zraziť dusičnany až k 4-5 mg/l a trvalo ich tu udržiavať. De*Nitrate funguje na prírodnom princípe, takže sa nikdy nevyčerpá, iba môže dôjsť k znižovaniu účinnosti vplyvom upchávania pórov v ňom, preto odporúčame kvalitnú predfiltráciu.

 

"Prečo funguje de*Nitrate práve pri prietoku menšom ako 200 litrov za hodinu?"

 

Je to vďaka baktériám, ktoré žijú v prostredí chudobnom na kyslík. Tieto baktérie dokážu prírodnou cestou konzumovať dusičnany. De*Nitrate im svojou štruktúrou dovoľuje sa usídliť v takomto prostredí.

 

"Inzerujete, že prúd filtra nemôže byť väčší ako 200 l/h. Ako to mám docieliť, keď väčšina filtrov má výkon vyšší? "

 

Možno ho vložiť do nejakej odbočky vo filtri, vo zvláštnom filtri s priškrteným výkonom pod.

 

"Mám použiť Seachem Matrix alebo de*Nitrate? Obi dva by mali predsa odstraňovať dusičnany. "

 

Matrix je vhodný pre bežné použitie vo filtroch, kde je štandardný prietok vody. Odstraňuje predovšetkým organické látky, čpavok a dusitany. Dusičnany odstraňuje tiež, ale nie v tak veľkom množstve ako de*Nitrate, ktorý je vyvinutý presne na tento účel.

 

"Musím niekedy de*Nitrate vo filtri meniť?"

 

Jedná sa o bio médium, ktoré nie je nutné nikdy meniť, pretože sa nevyčerpá. Ak však pred ním nie je umiestnená kvalitná predfiltrácia, môže sa časom zaniesť, čím by sa jeho účinnosť znižovala. Odporúčame preto pred neho umiestniť napr. molitan.

 

Copyright © 2023 AkvaObchod internetova akvaristika. Powered by Discus s.r.o.